Internet stranice Đačkog doma u Požegi

OBAVIJEST ZA UČENIKE I RODITELJE

Obavještavamo Vas da je na web stranicama Požeško-slavonske županije stavljena Obavijest Stožera civilne zaštite Požeško-slavonske županije, da...

OBAVIJEST ZA UČENIKE I RODITELJE

DOM ĆE BITI OTVOREN U NEDJELJU 5. RUJNA 2021. godine. NOVE UČENIKE ĆEMO PRIMITI U 16 SATI, A UČENIKE KOJI SU PROŠLE ŠK. GOD. BILI U DOMU U 17...

Obavijest o e-upisima

 

Na ljetnom upisnom roku 2021./2022. upisano je 35 učenika prema objavljenom natječaju. Slijedom navedenog, jesenski upisni rok se ne odžava. Zamolbe...

N A T J E Č A J za prijam učenika u učeničke domove Požeško-slavonske županije za školsku godinu 2021./2022 .

Natječaj za upis učenika u Đački dom za školsku godinu 2021./2022. nalazi se u privitku.

Svi potrebni obrasci nalazi se u članku Dokumentacija...

KORONAVIRUS VIĐEN OBJEKTIVOM UČENIKA ĐAČKOG DOMA U POŽEGI

Učenici Đačkog doma fotografirali su život za vrijeme koronavirusa i svoje crno-bijele snimke slali su na natječaj koji su osmislile prof...

Odluka Osnivača o cijeni smještaja učenika za svibanj 2021. godine

Učenici koji borave u Domu u mjesecu svibnju dužni su platiti punu cijenu smještaja, dok ostali učenici koji idu po modelu C su dužni podmiriti...

Odluka o načinu plaćanja smještaja učenika u učeničkim domovima za travanj 2021.

Roditelji su dužni podmiriti račune koji su poslani za mjesec travanj 2021. godine  dok će računi za mjesec svibanj 2021. godine biti...

Obavijest učenicima

Obavijest učenicima u svezi rada Doma 

Dom će biti otvoren za maturante i učenike koji obavljaju praktični dio nastave.