Internet stranice Đačkog doma u Požegi

Natječaj za prijem učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove 2024./2025.

Natječaj za prijem učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove 2024./2025.

NATJE Č AJ za prijem učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove Požeško-slavonske županije za školsku godinu 2024./2025.

Učenici se prijavljuju i upisuju u Đački dom u školskoj godini 2023./2024. elektroničkim načinom preko mrežnih stranica Informacijskog sustava prijava i upisa u učenički dom (ISPUUD)  https://domovi.e-upisi.hr/  , na temelju natječaja u skladu s Odlukom o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2023./2024. („Narodne novine“, 68/2024.)

Detaljne upute i sam natječaj nalazi se na našoj web stranici: Natječaji - Upisi učenika (  https://www.djacki-dom-pz.hr/natjecaji/upisi-ucenika  )