Internet stranice Đačkog doma u Požegi

  • Tel 034 312 128
  • EMAIL_US djacki-dom@po.t-com.hr

USPJEH ĐAČKOG DOMA NA 41. REGIONALNOJ DOMIJADI U PAKRACU

DAN ĐAČKOG DOMA

RADIONICA 3.3. 2016.

PREDAVANJE O SLOBODNOM VREMENU UČENIKA

RADIONICE 23. i 25.2. 2016.

Učenici Đačkog doma u Vukovaru na 37. regionalnoj Domijadi

RADIONICA 10.2.2016.

Radionice 1. i 15. 12. 2015.

Informacije i obavijesti

Kontakt info

Đački dom Požega
Ratarnička 2,
Požega, 34000, Hrvatska

E-mail: djacki-dom@po.t-com.hr    
Telefon: +385 34 312 128
Fax: +385 34 271056

Web stranica: http://www.djacki-dom-pz.hr
OIB: 70935605220

O nama

Đački dom u Požegi je ustanova je u djelatnosti srednjeg školstva u kojoj se učenicima osiguravaju odgojno-obrazovni rad, smještaj i prehrana tijekom pohađanja srednjoškolskog obrazovanja.

Zgrada Đačkog doma smještena je u Ratarničkoj ulici broj 2, a na Ratarnici je bila i lokacija prvog doma u Požegi osnovanog 1885. godine. 1931. godine sazidana je zgrada sadašnjeg doma, a tridesetak godina kasnije nadograđen je i drugi kat te je tako znatno proširen prostor za boravak učenika. Đački dom je samostalna ustanova od 1992. godine.

Opširnije